Rzeka Bug - Historia w Pigułce


Rzeka Bug

To nasze rzeczne dziedzictwo.

Serce południowego Podlasia .

Źródło  Bugu  znajdują się na Ukrainie w miejscowości Werhobuż na Wyżynie Podolskiej. Jego długość to 772 km w tym w granicach Polski 587 km.  Jest rzeką graniczną z Ukrainą i Białorusią.

Poprzez system rzek i Kanał Królewski budowany w latach 1775-1848 łączył się z Dnieprem.

Skąd nazwa Bug ?

Prawdopodobnie tą nazwę Słowianie przejęli od germańskiego plemienia Gotów, którzy w II i III w n e wędrowali z Pomorza na południe aż nad Morze Czarne przez Mazowsze, Podlasie, Wołyń, Podole.


Wędrowali wzdłuż koryta  rzeki , która mocno meandruje, kręci, tworzy zakola. Germańskie słowo bougen oznacza łuk, zagięcie, określa kształt biegu rzeki. Słowianie uprościli to słowo i tak powstała nazwa rzeki Bug.

Z nazwą rzeki związane są nazwy miejscowości , które nad nią powstawały.

I tak mamy wioski o nazwie Bużka, Bużyska, Bużyski, Wólka Nadbużna.

Inna uproszczona nazwa rzeki związana jest z przyjęciem chrztu przez Polskę. Mówiono, dotąd jest Bóg a dalej pogaństwo.

Sama rzeka płynie korytem utworzonym przez topniejące wody  polodowcowe, przedzierając się przez moreny czołowe  zlodowacenia środkowo-polskiego.